Metin2 Okey Helper

Aby rozpocząć grę, kliknij przycisk E po lewej stronie na minimapie. Możesz także nacisnąć Ctrl + E. Otworzy się okno, z którego możesz uzyskać dostęp do karty Gra.